eVYFUK.cz
Váš velko a maloobchodní dodavatel kvalitních výfuků na všechny typy aut


Nákupní košík

Košík je prázdný

zobrazit smazat
Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.extravyfuk.cz, www.evyfuk.cz. Provozovatelem je společnost EXTRAVÝFUK s.r.o., Příborská 1001, 738 01 Frýdek-Místek.

 

1.Prodávající

EXTRAVÝFUK s.r.o. IČO 64619958 se sídlem Frýdek-Místek, Příborská 1001, PSČ 738 01. Společnost prodávajícího je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 14422.

 

2. Kupující

2.1 Kupující (spotřebitel)
Za spotřebitele je považována osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy nevystupuje jako podnikatelský subjekt. Jedná se o fyzickou osobu, která nakupuje výrobky pouze pro svou osobní potřebu, nikoliv za účelem podnikání.


2.2 Kupující (podnikatel)

Za podnikatele se považuje osoba, která v době uzavíraní a plnění kupní smlouvy jedná jménem své obchodní, nebo podnikatelské činnosti. Jedná na vlastní účet a vlastní zodpovědnost. Jako "kupující podnikatel" je také považována osoba, která jedná a uzavírá smlouvu jménem podnikatele.

 

2.3 Právní předpis

Všechny smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. V případě, že je kupující "spotřebitel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). V případě, že je kupující "podnikatel", smluvní vztah se řídí obchodními podmínkami občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.).

Všechny případné spory vzniklé v důsledku kupní smlouvy se budou řešit výhradně dle práva České Republiky a také výhradně soudy České Republiky.

 

Kupující (spotřebitel) může využít také možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující (spotřebitel) kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz) a postupovat dle uvedených informací. Více informací o možnosti podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu naleznete zde - Informace o mimosoudním řešení sporu.

Prodávající bude vždy přednostně usilovat o mimosoudní vyřešení sporu s kupujícím, pokud to však kupující neodmítne.

 

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.extravyfuk.cz, www.evyfuk.cz  telefonicky, písemně, e-mailem, skypem jsou závazné. Podáním této objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

3.2 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů o vozidle, uvedením fakturační, doručovací adresy, kontaktního telefonu. V případě firem je nutné uvést také IČ a DIČ.

3.3 Objednané zboží se stává majetkem kupujícího až po uhrazení kupní ceny.

3.4 Vyplněním objednávkového formuláře extravyfuk.cz , evyfuk.cz kupující souhlasí se shromažďováním a archivací osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

4. Objednávka a expedice zboží

4.1 Zákazníkům je zboží zasíláno na dobírku přepravní společností Top Trans, PPL.

4.2 Objednávky přijaté do 13.00 hod., jsou zpracovány tentýž den. U objednávek přijatých po 13.00 hod. si společnost EXTRAVÝFUK s.r.o. vyhrazuje právo odeslat objednané zboží následující pracovní den. Zboží je doručováno v ČR do druhého pracovního dne, na SLOVENSKO do dvou pracovích dnů po zpracování objednávky v průhledné fólii dobírkou přepravní společností Top Trans, v papírovém kartonu společností PPL. O termínu zpracování (odeslání) objednávky bude zákazník včas a řádně informován. V případě nemožnosti dodat objednané zboží do výše uvedeného termínu si společnost EXTRAVÝFUK s.r.o. vyhrazuje právo objednávku stornovat. O této skutečnosti bude zákazník včas a řádně informován.

4.3 Zákazník je povinen doručené zboží pečlivě zkontrolovat, zda není zboží poškozené, zda je kompletní (doplňky jsou přibalovány k tlumiči výfuků). V případě poškození obalu doporučujeme zákazníkům sepsat s řidičem protokol a poté neprodleně informovat o této skutečnosti společnost EXTRAVÝFUK s.r.o. Pozdější reklamace již nelze uplatnit.

 

 

5. Cena přepravy-maloobchod

5.1 Přeprava Česká Republika.
Přeprava zboží nad 6000,- vč. DPH 21% je poskytována ZDARMA na náklady prodejce. V případě objednávky zboží (bez přepravného) do 5999,- vč. DPH 21% je zákazníkovi účtováno přepravné ve výši 249,- vč. DPH 21%. V případě nadrozměrné zásilky (obecně: délka nad 120 cm a váha nad 30 kg) bude cena přepravy vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

 

5.2 Přeprava Slovensko.

Cena přepravy zboží na Slovensko je 390.- Kč. V případě nadrozměrné zásikly (obecně: délka nad 120 cm,  váha nad 30 kg) bude cena přepravy vypočtena individuálně dle aktuálního sazebníku přepravní firmy Top Trans. O případné změně ceny přepravy bude zákazník předem informován.

6. Cena přepravy-velkoobchod

6.1 Přeprava na území ČR.

Naším velkoobchodním partnerům nabízíme velice atraktivní rabaty. Výše přepravného bude stanovena individuálně dle aktuální objednávky.  

6.2 Přeprava na SLOVENSKO.

Přeprava zboží a výše rabatů je u velkoobchodních partnerů dle individuální dohody.

Cena objednaného zboží v Kč bude přepočtena přepravní službou na EUR dle aktuálního kurzu ČNB.

 

7. Vrácení zboží-maloobchod

Zákazník má právo vrátit zakoupené zboží do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží. V takovém případě je nutno dodržet několik podmínek.

• zboží musí být v původním neporušeném obalu

• zboží nesmí být použité, musí být nepoškozené, musí být kompletní, vč. dokladu o koupi

• při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet do 14 pracovních dnů po přijetí vráceného zboží.

• při nedodržení některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží bude vráceno na náklady kupujícího zpět

• v případě vrácení zboží v důsledku chybné objednávky ze strany kupujícího bude z dobropisované částky odečtená částka spojená s přepravou zboží na adresu kupujícího. V případě, že bude objednána zpáteční přeprava ze strany prodávajícího, budou náklady spojené s touto přepravou taktéž odečteny z částky dobropisu.

 

 

8. Vrácení zboží-velkoobchod

Zákazník má právo vrátit odebrané zboží do 5 pracovních dnů na své náklady. Po obdržení vráceného zboží bude odběrateli vystaven dobropis. Částka dobropisu bude zúčtována při nejbližší objednávce, nebo bude zaslána na bankovní účet odběratele.

 

 

9. Záruka

Na námi prodávané zboží se vztahuje záruční lhůta ve výši 24 měsíců. Záruka se vztahuje na prorezivění prodávaného zboží, uvolnění vnitřních příček. Záruka se nevztahuje na povrchovou korozi. Tato záruka zaniká v případě, kdy bylo zboží namontováno neodborně, pokud je vozidlo vybaveno alternativním pohonem LPG, CNG, pokud došlo k zásahu do výrobku, jeho úpravě nebo rozdělení na více částí.

 

 

10 Reklamace-maloobchod

10.1 V případě reklamace zákazník doručí kupované zboží na adresu prodávajícího na své náklady. K reklamovanému zboží je nutno přiložit kopii dokladu o koupi zboží, kopii technického průkazu v části, kde je uveden druh paliva.

10.2 Případné reklamace vyřídíme v souladu s právním řádem nejpozději však do 30 dnů od fyzického převzetí zboží.

10.3 Při neuznané (neoprávněné) reklamaci bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zboží zasláno zpět. V takovém případě bude zboží odesláno na adresu kupujícího na jeho náklady.

10.4 Po kladném vyřízení reklamace bude zákazník vyrozuměn a sám určí, zda chce, aby mu bylo zasláno nové zboží, nebo bude vystaven dobropis a částka dobropisu zaslána na bankovní účet.

 

 

11 Reklamace-katalyzátory

V případě reklamace katalyzátoru bude po zákazníkovi vyžadována kopie velkého TP  v místě, kde je vyznačen druh pohonu. V případě objednání keramického katalyzátoru na vůz upraven na pohon LPG/CNG nebude tato reklamace uznána. Při posuzování reklamace u výrobce dochází k rozříznutí katalyzátoru a následné kontrole v chemické laboratoři (zjíštění nadměrného úniku motorového oleje, výskyt nespáleného paliva atd. Z tohoto důvodu v případě neuznané reklamace zákazník obdrží zpět katalyzátor v takto upraveném stavu.

 

12. Reklamace-filtry pevných částic DPF

V případě reklamace filtru pevnýchčástic DPF bude po zákazníkovi vyžadováa kolie velkého TP v místě, kde je uveden typ použitého motoru. Dále pak výpis z diagnostiky vozu o provedení přenastavení řídící jednotky vozu na nový regenerační cyklus. Toto přenastavení je nutné provést maximálně do ujetí 50 km od výměny névého filtru pevných částic DPF. V opačném případě dochází k nesprávné funkci filtru a hrozí nevratné poškození nového filtru. Bez doložení tohoto výpisu nebude možné rekalmovaný filtr odeslat výrobci k reklamčnímu řízení a není možné čerpat zákonnou lhůtu 30 dní. Tato lhůta plyne až po doložení "všech" požadovaných dokladů.

 

11. Montážní list k výměně fitru pevných částic DPF

 

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

1. Odpojte kabel od mínusového pólu baterie.
2. Odpojte všechny senzory od starého filtru DPF . V případě, že na voze zůstanou  trubky tlaku, tyto se musí demontovat a       důkladně vyčistit.
V opačném případě budou po namontování nového filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.
3. Vyjměte opotřebený DPF z výfukového systému.

Montáž nového filtru pevných částic DPF:

1. Vyčistěte spojovací trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci nového filtru.
2. Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.
3. Nainstalujte nový filtr částic na místě starého. Ujistěte se, že se filtr nedotýká podvozku, nebo jiné části vozu.
4. Nainstalujte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do příslušného šroubení. Nesmí dojít k záměně!
5. Připojte zpět kabel na mínusový pól baterie.
6. Připojte se k ECU OBD vozidla (řídící jednotce) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. V opačném případě nebude filtr pevných částic DPF pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí 50 km od výměny nového filtru pevných částic DPF.
7. Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude nový filtr pracovat správně a hrozí jeho poškození. V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky.

13. Doporučení

Všechny zakoupené díly jsou určeny k odborné montáži. Doporučuje se současně s díly výfuků vyměnit taktéž gumové závěsy a spojovací materiál (ploché těsnění, objímky, těsnicí kroužky...).  Námi dodávané zboží je zaměnitelné s originálními díly. V některých případech můžou mít tlumiče mírně odlišný tvar a to z důvodů jiné technologie výroby, která vede ke zlevnění výrobních nákladů, které mají vliv na konečnou cenu výfuků. Námi dodávané výfuky jsou vyrobeny z oboustranně pohliníkovaného plechu o síle 2x0,7mm. Veškerý materiál do výroby pochází z Thysen Group DE.