eVYFUK.cz
Váš velko a maloobchodní dodavatel kvalitních výfuků na všechny typy aut


Nákupní košík

Košík je prázdný

zobrazit smazat
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky.Tieto obchodné podmienky sú platné pre nákup v internetovom obchode www.extravyfuk.eu.
Prevádzkovateľom týchto stránok je spoločnosť EXTRAVÝFUK  s.r.o. Příborská 1001, 738 01 Frýdek-Místek, Česká Republika.1. Predávajúci

EXTRAVÝFUK s.r.o. IČO 646 199 58 so sídlom Frýdek-Místek, Příborská 1001, PSČ 738 01. Spoločnosť predávajúceho je zapísaná v obchodnom registri Okresného sůdu v Ostave oddiel C, vložka 14422.

2. Kupujúci

2.1 Kupujúci "spotrebiteľ"

Za spotrebiteľa je považována osoba, ktorá v čase uzatvárania a plnenia kúpnej zmluvy nekoná ako podnikateľský subjekt. Jedná sa o fyzickú osobu, ktorá nakupuje výrobky len pre svoju osobnú potrebu nad rámec svojej podnikaťelskej činnosti, alebo výkonu svojho povolania, nie za účelom podnikania.

2.2 Kupujúci "podnikateľ"

Za podnikateľa sa považuje osoba, ktorá v čase uzatvárania a plnenia kúpnej zmlúvy samostatane vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť za účelom zisku. Ako "kupujúci podnikateľ" je tiež považovaná osoba, ktorá koná a uzatvára zmluvu menom podnikateľa. Ak uvedie  kupujúci v objednávke svoje identifikační číslo, berie na vedomie že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

2.3 Právný predpis

Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právným poriadkom České Republiky. V prípade, že je kupujúci "spotrebiteľ", zmluvný vzťah sa riadi obchodnými podmienkami občianského zákonika  (č. 89/2012 Sb.) a zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Sb.). V prípade, že je kupujúci "podnikateľ", zmluvný vzťah sa riadi obchodnými podmienkami obchodného zákonika (č. 89/2012 Sb.).
Všetky prípadné spory vzniknuté v dosledku kupnej zmluvy sa budú riešiť výhradne podľa práva Českej Republiky a tiež výhradne súdy Českej republiky.
Kupujúci "spotrebiteĹ" može využiť tiež možnosti mimosúdneho riešenia sporu. V takom pripade može kupujúuci "spotrebiteľ" kontaktovať sibjekt alternatívného riešenia sporu, ktorým je Česká obchodná inšpecia (www.coi.cz) a postupovať podľa uvedených informácii. Viac informácii o možnosti podať návrh na začatie mimosúdneho riešenia sporu nájdete zde - informácie o mimosúdnom riešení sporu.
Predávajúci bude vždy prednostne usilovať o mimosúdne vyriešenie sporu s kupujúcim, pokial to však kupujúci neodmietne.  Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy


1.1 Všetky objednávky podané prostredníctvom internetového obchodu extravyfuk.eu :telefonicky, písomne, e-mailom sú záväzné. Podaním tejto objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

1.2 Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých predpísaných údajov o vozidle, uvedením fakturačnej, doručovacej adresy, kontaktného telefónu.

1.3 Objednaný tovar sa stáva majetkom kupujúceho až po uhradení kúpnej ceny.

1.4 Vyplnením objednávkového formulára extravyfuk.eu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a archiváciou osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch.


2. Objednávka a expedícia tovaru


2.1 Zákazníkom je tovar zasielaný prepravnou spoločnosťou Top Trans, PPL. 

2.2 Objednávky sú prijímané 24 hodín denne a sú spracovávané v pracovné dni od 8.00 do 16.00 hod Objednávky tovaru od firmy POLMOstrów, prijaté do 13.00 hod, sú odoslané ten istý deň. Bosal a JMJ druhý pracovný deň. U všetkých objednávok prijatých po 13.00 hod si predajca vyhradzuje právo odoslať objednaný tovar nasledujúci pracovný deň. Tovar je doručovaný do dvoch pracovných dní po spracovaní objednávky v priehľadnej fólii alebo papierovom kartóne. 

O termíne spracovania (odoslanie) objednávky bude zákazník včas a riadne informovaný. V prípade nemožnosti dodať objednaný tovar do vyššie uvedeného termínu si predajca vyhradzuje právo objednávku stornovať. O tejto skutočnosti bude zákazník včas a riadne informovaný.

2.3 Zákazník je povinný doručený tovar dôkladne skontrolovať, či nie je tovar poškodený, či je kompletný (doplnky sú pribaľované k tlmičmi výfukov). V prípade poškodenia obalu odporúčame zákazníkom spísať s vodičom protokol a potom bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predajcu. Neskoršie reklamácie už nemožno uplatniť.3. Cena prepravy


3.1 Cena prepravy tovaru na SLOVENSKO je 15.00 EUR. U neskladných zasielok (vačšinou sa jedná o tovar dlhší ako 120 cm, prípadne váha tovaru nad 30 kg) bude cena prepravy vypočítaná individuálne podĺa cenníka spoločnosti Top Trans. O úprave ceny prepravy bude zákazník informovaný pred odosláním zásielky. Zásielka bude odoslaná po odsúhlasení novej ceny prepravy.

Cena objednaného tovaru v Kč bude přepočítaná na EUR podĺa aktuálneho kurzu ČNB.

3.2 V prípade ak tovar kupuje  platiteľ DPH je po zaslaní registračných údajov možné fakturovať tovar bez DPH 21%.

 

4. Vrátenie tovaru

Zákazník má právo vrátiť zakúpený tovar do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru. V takom prípade je nutné dodržať niekoľko podmienok. 

Tovar musí byť v pôvodnom neporušenom obale.      
Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený, musí byť kompletný, vr. dokladu o kúpe.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme prevodom na Váš bankový účet do 14 pracovných dní po prijatí vráteného tovaru.
Pri nedodržaní niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme môcť bohužiaľ akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho spát.
V prípade vrátenia tovaru v dôsledku chybnej objednávky zo strany kupujúceho bude z dobropisovanej sumy odpočítaná čiastka spojená s prepravou tovaru na adresu kupujúceho. V prípade objednania spiatočnej prepravy zo strany predávajúceho budú náklady spojené s touto prepravou taktiež odrátané z dobropisovanej sumy.
5. Záruka
Na nami predávaný tovar sa vzťahuje záručná lehota vo výške 24. Záruka sa vzťahuje na úplné prehrdzavenie predávaného tovaru, uvoľnenie vnútorných priečok. Záruka sa nevzťahuje na povrchovú koróziu. Táto záruka zaniká v prípade, keď bol tovar namontovaný neodborne, ak došlo k zásahu do výrobku, jeho úprave alebo rozdelenie na viac častí.

Pri univerzálnych katalyzátorov je potreba overiť na stanici meranie emisií, alebo podľa priloženej tabuľky, či pre daný typ motora je potreba katalyzátor spĺňajúce emisnú normu EURO 2, EURO 3, alebo EURO 4. V prípade reklamácie na nesplnenie emisií bude požadovaná fotokópie veľkého TP s uvedením typu motora vozidla, na ktorý bol katalyzátor montovaný.


6. Reklamácie


6.1 V prípade reklamácie zákazník doručí kupovanej tovar na adresu predávajúceho na svoje náklady. K reklamovanému tovaru je potrebné priložiť kópiu dokladu o kúpe tovaru.
V prípade reklamácie katalyzátora je potrebné priložiť aj kópiu technického preukazu s označením druhu paliva.

6.2 Prípadné reklamácie vybavíme v súlade s právnym poriadkom najneskôr však do 30 dní od fyzického prevzatia tovaru.

6.3 Pri neuznané (neoprávnenej) reklamácii bude zákazník upovedomený a sám určí, či chce, aby mu bol tovar zaslaný späť. V takom prípade bude tovar odoslaný na adresu kupujúceho na jeho náklady.

6.4 Po kladnom vybavení reklamácie bude zákazník vyrozumený a sám určí, či chce, aby mu bol zaslaný nový tovar, alebo bude vystavený dobropis a suma dobropisu zaslaná na bankový účet.

6.5 V prípade reklamácie katalyzátora musí zákazník doložiť kópiu technického preukazu s vyznačením typu motora auta, na ktoré bol katalyzátor montovaný a doklad o odbornej montáži v servisu.


7. Odporúčanie

Všetky zakúpené diely sú určené k odbornej montáži. Odporúča sa súčasne s dielmi výfukov vymeniť taktiež gumové závesy a spojovací materiál (ploché tesnenia, objímky, tesniace krúžky ...). Nami dodávaný tovar je zameniteľný s originálnymi dielami. V niektorých prípadoch môžu mať tlmiče mierne odlišný tvar a to z dôvodu inej technológie výroby, ktorá vedie k zlacneniu výrobných nákladov, ktoré majú vplyv na konečnú cenu vyfukov. Nami dodávané výfuky sú vyrobené z obojstranne pohliníkovaného plechu o sile 2x0, 7mm. Všetok materiál do výroby pochádza z firmy Thyssen Group DE.