eVYFUK.cz
Váš velko a maloobchodní dodavatel kvalitních výfuků na všechny typy aut


Nákupní košík

Košík je prázdný

zobrazit smazat
Návod k výměně filtru pevných částic DPF.

Před samotnou výměnou filtru DPF, je zapotřebí otestovat vůz a vyloučit všechny ostatní možné zdroje chyb! Filtr pevných částic DPF je jak již jeho název napovídá pouze „sběrné místo" toho co se děje před ním. Proto zanesení filtru DPF bývá často pouze důsledek něčeho jiného.

Vždy postupujte dle instrukcí výrobce automobilu!

Před samotnou výměnou proveďte následující kontroly pro vyloučení ostatních závad!

Krok 1 (vizuální kontrola):

-Zkontrolujte stav (fyzickou existenci) katalyzátoru před filtrem DPF.
-Zkontrolujte stav obsahu nádržky aditiv DPF (pokud je aditivum používáno).
-Zkontrolujte těsnost výfukového potrubí v motorovém prostoru vč. okolí EGR ventilu.
-Zkontrolujte těsnost výfukového potrubí za motorem vč. turbodmychadla a katalyzátoru před DPF.
-Zkontrolujte stav hadiček senzorů diferenčního tlaku a jejich spojů.
-Zkontrolujte kabeláž a jejich spoje všech sond a čidel. Zda nejsou mechanicky poškozené, případně zda nedošlo k proniknutí vlhkosti do svorkovnic. 

Krok 2 (diagnostika řídící jednotky):

Před výměnou DPF, proveďte kompletní diagnostický test. Test by měl být proveden moderním diagnostickým zařízením, aby bylo možné odhalit všechny možné diagnostické chybové kódy (TDC) a vyloučit jiné příčiny před samotnou výměnou DPF. Tato kontrola všech částí uvedených níže je povinná!! V případě chyby některého z níže uvedených dílů, nebo v kombinaci těchto chyb může dojít  ke špatné funkce i nově vyměněného filtru DPF. V případě, že nebudou vyloučeny všechny možné vedlejší problémy, vystavujete se riziku neuznání případné reklamace v záruční lhůtě!!! V případě neprovedení testu a neodhalení vedlejších závad může dojít po výměně nového filtru DPF k poškození dalších částí vozu (turbodmychadlo, EGR ventil, tlaková a teplotní čidla, katalyzátor).

V rámci kompletního diagnostického testu je třeba zkontrolovat:

-Míru zanesení filtru DPF v procentech/gramech.
-Stav otevření ventilu pro regeneraci výfukových plynů EGR (Exhaust Gas Regenerace) a jeho změny během testu.
-Teploty na všech teplotních čidlech a jejich změny během testu.
-Hodnota/hodnoty diferenčního tlaku a jejich změny během testu.
-Uložené diagnostické chybové kódy (DTC). Chybové kódy se mohou lišit dle výrobců vozu.
-Počet ujetých kilometrů od poslední regenerace.
-Stav a funkčnost vstřikovacích trysek.
-Odezvy lambda sondy.
-Všechny neobvyklé informace z ŘJ.

Pokud je DPF filtr plně zanesen, proveďte nejprve „nucenou regeneraci" prostřednictvím diagnostického přístroje. Poté proveďte opětovně celý diagnostický test.

Při/po výměně filtru pevných částic DPF je nutné provést následující kroky!

-Opětovná kontrola těsnosti výfukového systému.
-Kontrola zda nedošlo k prohození hadiček senzorů diferenčního tlaku.
-Kontrola zda jsou hadičky/trubky senzorů diferenčního tlaku plně průchozí. Nutno profouknout stlačeným vzduchem.

Nejčastější dotazy spojené s problémem filtru pevných částic DPF.

-Kontrolka filtru DPF se rozsvítí krátce po výměně.
Pokud ŘJ hlásí plný filtr DPF a nutnost jeho výměny během ujetí pouze několika set kilometrů po výměně je třeba hledat závadu mimo filtr DPF. Pokud je motor a výfukový systém před filtrem v pořádku, není technicky možné filtr za tak krátkou dobu zanést.

-Stav katalyzátoru před filtrem DPF.
Pokud má vůz najeto více jak 150 000 km je při výměně filtru DPF doporučována výměna také katalyzátoru před tímto filtrem. V případě, že nebude katalyzátor funkční, nebo bude dokonce odstraněn, nemůže nový filtr pracovat správně. Katalyzátor zde působí jako „ohřívač" zvýšeného množství paliva, kterým dochází k regeneraci filtru DPF. Pokud nedojde k nárůstu teploty, nedojde k dohoření usazených sazí a filtr se rychle zanese.

-Aditivum k DPF.
Je-li vozidlo vybaveno systémem přidávání dodatečných aditiv, musí být tyto aditiva pravidelně doplňovaná. Bez těchto aditiv nemůže docházet k dostatečné regeneraci a filtr se opět zvýšeně zanáší.

-Použitý motorový olej.
U vozidel s filtrem DPF musí být používán speciální olej s nízkým obsahem popílků dle doporučení výrobců oleje. V případě použití nevhodného oleje dochází k jeho průniku do spalovací komory a nárůstu pevných částic ve výfukových plynech. V takovém případě se filtr zvýšeně zanáší.

-Jízdní styl a doba jízdy.
Automobil není schopen regenerovat filtr DPF, pokud nedojde k potřebnému zahřátí po potřebnou dobu. V případě krátkých jízd se studeným motorem nedochází k regeneraci vůbec, nebol jen krátce a filtr se opět zvýšeně zanáší. Auto s filtrem DPF musíte alespoň občas „PROTÁHNOUT"!!

-Nárůst hladiny motorového oleje.
Pokud dochází k neúspěšným pokusům o regeneraci, dodatečné palivo se nespálí a dostává se do olejové vany. Zde naředí motorový olej, který tím ztrácí mazací schopnost a hrozí trvalé poškození motoru! V takovém případě je nutno olej vyměnit!!!!

-Správná funkce EGR ventilu.
Pokud EGR ventil nepracuje správně (díky karbonizaci se zasekává), není dodržen potřebný poměr palivo/vzduch. Díky tomu je ve výfukových plynech zvýšené množství pevných částic a filtr se opět zvýšeně zanáší.

-Vstřikovací trysky.
Pokud vstřikovací trysky nefungují tak jak mají, nedochází k dokonalému promíchání palivové směsi. Dochází k nedokonalému spalování, zvýšené tvorbě pevných částic a opět se filtr zvýšeně zanáší.

-Těsnost sacího potrubí u všech válců motoru:
V případě nedokonalého utěsnění celé sací soustavy dochází ke špatnému poměru palivové směsi v jednom, nebo více válců. Tím se může zvýšit tvorba pevných částic a filtr se zvýšeně zanáší.

-Žhavící svíčky.
Jestliže žhavící svíčky nedosahují potřebné teploty, dochází během startu k výraznému nárůstu pevných částic a velice rychlému zanesení filtru DPF.

-Vzduchový filtr.
Znečištěný vzduchový filtr brání dostatečnému průniku vzduchu. Tím se změní poměr vzduch/palivo a změní se složení palivové směsi na bohatší než je nutná. Dochází k nedokonalému spalování, zvětšenému množství pevných částic ve výfukových plynech a nadměrnému zanášení filtru DPF.

-Startování.
Pokud vůz nenastartoval pomocí baterky, vůz s filtrem pevných částic DPF NIKDY NEROZTAHUJTE!!! Při roztahování se dostane nespálené palivo až do katalyzátoru/filtru DPF. Zde po následném vznícení hrozí trvalé poškození katalyzátoru, nebo filtru pevných částic DPF!!