eVYFUK.cz
Váš velko a maloobchodní dodavatel kvalitních výfuků na všechny typy aut


Nákupní košík

Košík je prázdný

zobrazit smazat
MONTÁŽNÍ LIST k výměně filtru pevných částic DPF

 

Demontáž starého filtru pevných částic DPF:

1.        Odpojte kabel od mínusového pólu baterie.

2.        Odpojte všechny senzory od starého filtru DPF . V případě, že na voze zůstanou trubky tlaku, tyto se musí demontovat a důkladně vyčistit.

V opačném případě budou po namontování nového filtru vysílány zkreslené signály do řídící jednotky.

3.        Vyjměte opotřebený DPF z výfukového systému.

Montáž nového filtru pevných částic DPF:

POKUD JE PŮVODNÍ DPF ODSTRANĚNÝ, JE NUTNÉ PŘED MONTÁŽI NOVÉHO OBNOVIT ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU DO PŮVODNÍHO STAVU!! - PRO PLATNOU ZÁRUKU!

1.        Vyčistěte spojovací trubky a příruby tak, aby byla zajištěna maximální těsnost výfukového systému po instalaci nového filtru.

2.        Doporučujeme vyměnit všechna těsnění.

3.        Nainstalujte nový filtr částic na místě starého. Ujistěte se, že se filtr nedotýká podvozku, nebo jiné části vozu.

4.        Nainstalujte všechny senzory a tlakové trubky. Ujistěte se, že jsou nainstalovány do příslušného šroubení. Nesmí dojít k záměně!

5.        Připojte zpět kabel na mínusový pól baterie.

6.        Připojte se k ECU OBD vozidla (řídící jednotce) a nechte vynulovat počítadlo výměny filtru pevných částic. V opačném případě nebude filtr pevných částic DPF pracovat správně a hrozí jeho zanesení. Toto vynulování je potřeba provést do ujetí max. 50 km od výměny nového filtru pevných částic DPF!!

7.        Nastartujte auto a zkontrolujte těsnost výfukového systému. V případě netěsnosti nebude nový filtr pracovat správně a hrozí jeho poškození.

V případě reklamace je výrobcem požadován výpis o vynulování řídící jednotky*. Tento doklad z diagnostiky o nastavení nového filtru si musí zákazník nechat vystavit v servise, kde byl filtr montován a uschovat pro případnou reklamaci!!! V případě reklamace musí být doložen kompletní výpis z diagnostiky*, vč. výpisu chybových kódu* v den, kdy byla zjištěna závada filtru!!! POUZE VÝPIS CHYBOVÝCH KÓDŮ NESTAČÍ!!! Po nastavení nového filtru DPF je nutné překontrolovat funkci všech teplotních čidel a snímačů rozdílového tlaku!! Doporučujeme všechny vyměnit zároveň s novým filtrem. * v případě, že diagnostika neumí vytisknout tyto protokoly, je nutné si ofotit displej diagnostiky při každém kroku nastavení/diagnostického testu!!!